„Език свещен“ – Национална конференция в Пловдив, организира по инициатива на вицепрезидента Илияна Йотова

На 22 юни 2022 в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ се проведе Национална конференция за българския език, посветена на българската реч и писменост. Тя бе открита от президента г-н Румен Радев.

 

На нея бяха представени приоритетите, формулирани от трите работни групи, заседавали в рамките на форума, по три основни теми: изучаването на българския език като чужд или втори; състоянието на лекторите в чужбина и бъдещото разширяване и укрепване на българистиката по света, както и ролята на български език в културната дипломация и мястото му в проекта на вицепрезидента Илияна Йотова за български национален културен институт, с цел изграждане на образа на България пред света.

Във форума участваха университетски преподаватели от цяла България, представители на академични институти и на три министерства – на образованието, на културата и на външните работи, както и изпълнителният директор на НДФ „13 века България“.

 

Конференцията прие Заключителна декларация в подкрепа на инициативата на вицепрезидента г-жа Илияна Йотова за създаване на Български национален културен институт и очерта предизвикателствата пред българския език и българистиката и приоритетното им място в националните политики в образованието, културата, дипломацията.

Категория
Събития