За Деня на дарителя – 6-и декември, НДФ „13 века България“ направи две дарения в Самоков

НДФ „13 века България“ дари спортни купи и медали на Спортното училище „Никола Велчев“. Те се предоставят за награждаване на младите спортисти за постигнати от тях резултати. 

И  Центъра за настаняване от семеен тип за деца в града получи дарение от Фонда – сушилна машина, чрез Община Самоков. 

Категория
Дарено от нас