Награда „Рашко Сугарев“ 2024

През 2024 НДФ „13 века България“ организира за двадесет и седми път Националния литературен конкурс за къс разказ „Рашко Сугарев“.  В него могат да участват автори до 35 годишна възраст, чиито разкази са публикувани в печатно издание, периодичния печат или специализирана електронна медия за култура през 2023 година.

 

Наградата е учредена в памет на писателя Рашко Сугарев (1941 – 1995). Отличието се връчва на 23 април – Световният ден на книгата, авторското право и четящите хора. НДФ „13 века България“ организира провеждането на конкурса и осигурява наградния фонд.

 

Журито на конкурса излъчва трима лауреати, като паричното изражение на наградите се определя като процент от минималната работна заплата за страната, съгласно решение на Управителния съвет на Фонда. Изпълнителният директор на НДФ „13 века България“ обявява имената и връчва отличията.

 

Изпращайте Вашите творби в 4 екземпляра на хартиен носител, с информация къде и кога са публикувани, кратка автобиография, имейл и телефон за връзка, на адрес: НДФ „13 века България“, 1421 – София, кв. Лозенец, пл. „Проф. Васил Геров“ №1 – за конкурса „Рашко Сугарев“.

 

Краен срок за подаване на разказите – 30 март 2024 г.

Информация за Статута на наградата може да получите тук:

https://fund13veka.bg/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/

При допълнителни въпроси:  +3592  963 04 27; https://fund13veka.bg/

Категория
Актуално