На вниманието на медиите

Във връзка с възникналата полемика относно връчването на годишната Национална литературна награда за български роман на годината от  НДФ „13 века България“ за романа „Вулкан“ на  Елена Алексиева, при оценката на който,  един от членовете на журито, се оказа и редактор на романа, Фондът информира за следното:

 

Управителният съвет на НДФ „13 века България“, на заседание от 27 май 2024 г., разгледа цялостно конкурса и констатира, че той е проведен организационно в съответствие с действащия статут на наградата. Установи се, че един от членовете на журито, въпреки подписаната декларация за конфликт на интереси, не е оттеглил присъствието си от състава на журито. С оглед защита престижността на наградата и името на Фонда, както и предотвратяването на подобни казуси  в бъдеще, УС обсъди и прие насоки за промени в Статута на наградата, които ще влязат в сила от 2025.

 

Управителният съвет на Фонда анулира процедурата по конкурса и реши повторното му провеждане до края на годината – с жури в същия състав, без доц. д-р Борис Минков. Неговото място ще заеме експерт, който УС ще определи на заседанието си през месец юни 2024. На членовете на журито няма да се изплати хонорар за участието им в предходните заседания, предвид споделената отговорност, която всеки от тях носи, по отношение възникналата ситуация. Журито ще проведе нови  заседания, на които ще разгледа отново кандидатстващите романи, ще излъчи номинираните и ще определи кой от тях печели наградата за роман на 2024 година.

 

На Изпълнителния директор на НДФ „13 века България“ е възложено да предприеме действия свързани с извършване на промени в статута на наградата, които ще се внесат за обсъждане и одобрение от Управителния съвет. Те включват мерки за предварителен контрол относно административна допустимост; промяна на начина на обявяване състава на журито, чиито заседания ще бъдат достъпни онлайн в реално време. Независимо от бъдещите промени в статута, Фондът подчертава, че наличието на конфликт на интереси в действията на едно и също лице се състои в  едновременното наличие на частен и публичен интерес, в процеса на реализация на  обществено значима изборна дейност, каквато е журирането.

 

Насърчаването и популяризирането на съвременната художествена романистика е една от първостепенните задачи на  НДФ „13 века България“. Ето защо Фондът заявява, че и занапред ще защитава доброто име на организацията, както и престижа на конкурса за Националната литературна награда за български роман на годината, който през десетилетията изгради заслужен авторитет.

 

4 юни 2024

Национален дарителски Фонд „13 века България“

Категория
Актуално