На вниманието на медиите

Във връзка с появилите се в медийното пространство публикации, отнасящи се до Националната литературна награда за български роман на годината „13 века България“ 2024, Ръководството на Националния дарителски фонд „13 века България“ прави следните уточнения:

 

Поводът за възникналата полемика е спечелилият първо място роман „Вулкан“ на  Елена Алексиева и фактът, че един от членовете на журито, се оказва и редактор на романа. В тази връзка към Фонда се отправя и упрек, че журито е пазено в тайна до деня на връчването на наградата.

 

Хронологично и процедурно  фактите са следните:

 

Националната литературна награда за български роман на годината „13 века България“ се присъжда ежегодно от 2011, като целта е да подпомага, стимулира и популяризира съвременната българска романистика.

Съгласно Статутът на наградата, който е публично обявен на сайта на Фонда и всеки, който желае може да се запознае с него, наградата се връчва от жури, в чийто състав влизат писатели, литературни критици, журналисти и други изтъкнати дейци в областта на литературата. Съставът на журито се избира от Управителния съвет на Фонда.

За да бъде осигурено необходимото високо ниво на професионална подготовка на участващите в журито и с цел постигане на безпристрастност и прозрачност на избора му, отправяме писмени запитвания, относно предложения за състав на жури, до: БАН, НБ „Св. св. Кирил и Методий“, Съюз на българските писатели, СУ „Св. Климент Охридски“, Национален литературен музей, Национален център за книгата, ЛК „Перото“ – НДК, Център ПЕН-КЛУБ и Сдружение на българските писатели.

На база постъпилите предложения, Управителният съвет на НДФ „13 века България“, през месец януари 2024, е определил състава на тазгодишното жури. На 8 януари 2024 на уеб сайта на НДФ „13 века България“ е публикувана обявата за конкурса. Изпратена е информация и до редица български издателства. До посочения краен срок – 12.02.2024 г., са получени 28 романа, които са предоставени на журито.

 

Членовете на журито подписват граждански договори, в които са посочени техните задължения, а именно: всеки от тях да спазва Статута на наградата, съгласно който членовете на журито подписват декларация за конфликт на интереси – „…1. Задължавам се да участвам в заседанията на Журито и да гласувам само по вътрешно усмотрение, като уведомявам Журито за всеки възникнал конфликт на интереси, в хода на работата ми, като в този случай се въздържам от упражняване право на глас по отношение на конкретния роман/автор; 2. Че няма лице от участниците, заради което да е наличен конфликт на интереси…“.

С тази декларация всеки се задължава да уведоми останалите членове на журито за възникнал конфликт на интереси, в хода на работата му, като в такъв случай се въздържа от упражняване право на глас, по отношение на конкретния автор/роман. В този смисъл конфликт на интереси предполага наличието на възможна облага от материален и нематериален характер  от физически и юридически лица, с които съответния член се намира и биха могли да породят съмнения по отношение на неговата безпристрастност.

Доц. д-р Борис Минков, който е един от членовете на журито и редактор на романа „Вулкан“, както и останалите членове, са подписали такава декларация и носят отговорност за своите действия. Видно от стенограмата от първото заседание на журито, една от номинациите на всички членове е и романът „Вулкан“. В нарушение на правилата, доц. Минков не е уведомил журито за своите обвързаности, в качеството му на редактор на романа. При определянето на романа победител, също е упражнил правото си на глас, което противоречи на изискванията. Отговорността е и на останалите членове, включително и на Председателя на журито, тъй като  в титулната страница и в издателското каре на книгата е изписано името на г-н Минков, като редактор, за което никой не е сигнализирал.

 

Съгласно Статута на наградата, следва да се отбележи, че НДФ „13 века България“, като организатор на конкурса, няма задължение предварително да оповестява имената на членовете на журито. Това се прави с оглед на обстоятелството да се предотврати вмешателство и оказване на натиск върху тях, което се е случвало в предходни години.

 

Ръководството на НДФ „13 века България“ изказва своето съжаление от случилото се, поднася извинение към автора на отличения роман, към авторите на номинираните романи, както и на всички писатели, участвали в конкурса. Управителният  съвет на Фонда предстои да вземе решение как ще процедира по казуса, за което ще бъдете информирани допълнително.

 

НДФ „13 века България“ ще предприеме всички законови действия, с които да защити пред обществото своя авторитет, доброто си име и престижа на Националната литературна награда за български роман на годината „13 века България“.

 

13 май 2024

Екипът на НДФ „13 века България“

Категория
Актуално