ОБЯВА

 

XIII Национална литературна награда за български роман на годината „13 века България“ 2024

Националният дарителски фонд „13 века България“ обявява повторно XIII Национална литературна награда за български роман на годината „13 века България“ 2024, на основание чл. 4 от Статут на наградата, във връзка с решение по т. 1 от 18-то заседание на Управителния съвет на Фонда, проведено на 27.05.2024 г.

 

Изисквания:

  • Изпращане на 6 (шест) екземпляра от всеки предложен роман.
  • Участниците, следва да предоставят точен адрес, телефон и имейл.

Допустимост на участниците:

  • Участие в конкурса за 2024 година, могат да вземат български издателства и български автори на романи, които са издадени за първи път през 2023 година.
  • Физически и/или юридически лица (издатели и автори), с присъден ISBN на изданието.

 

Крайният срок за предоставянето на романите е до 30.08.2024 г. включително, 17:00 часа, в административната сграда на Фонда – София, кв. Лозенец, пл. „Проф. Васил Геров“ №1.

 

Състав на журито, определен от Управителния съвет на НДФ „13 века България“, на основание чл. 15, във връзка с чл. 14 от Статута на наградата: проф. Милена Кирова (Председател), проф. Пламен Дойнов, д-р Яница Радева, проф. д-р Мюмюн Тахиров, проф. Ивайло Христов.

Наградата е с парична премия в размер на 11 000 лв. (единадесет хиляди лева) и почетна грамота. Връчва се от Изпълнителния директор на НДФ „13 века България“ и от Председателя на журито.

 

Статутът на Националната литературна награда за български роман на годината „13 века България“ е публикуван на интернет страницата на Фонда – www.fund13veka.bg

За допълнителна информация: Адриана Мешкова, „Експерт, награди, конкурси…“, имейл: a.meshkova@fund13veka.bg

Категория
Актуално