Деница Тодорова

„Мотивацията ми да кандидатствам в конкурс за Национална награда „13 века България“ е свързана с това да продължа да се развивам в областта на художественото стъкло тук в България.“

гореща обработка на художествено стъкло
Специализация (1 юни – 30 септември 2019) в ателието по стъкло на Барбара Зехнер, Фюрстензел, Германия, Европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм“

Бакалавър, специалност „Живопис“, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

Магистър, специалност „Дизайн на стъкло“, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

Докторант в катедра „Стенопис“ на Факултета по изобразителни изкуства, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

Участия в международни и национални изложби, пленери и фестивали