Лилия Пангелова

„Целта на моето обучение в Малта, което започна през октомври 2019 е свързано не само с придобиването на степен или готовността ми за преподаване на личните ми артистични умения и опит, а за представянето на българската култура в чужбина…“

дизайн на стъкло
Магистратура по образование и изследване на изкуството (2019 – 2021), Университет на Малта

Бакалавър „Дизайн на порцелан и стъкло“, Национална художествена академия, София

Магистър „Дизайн на керамика и стъкло“, Университет по изящни изкуства „Мимар Синан“, Истенбул, Турция

Стажант „Изработка на художествено стъкло“ в ателита „Бернард Хеесен“ и „Леердам“, Леердам, Холандия, и в ателиета „Нови Бор“ и „Зайец“, Чехия

Участие в проектите „Построяване на древна римска пещ за обработка на стъкло“, Археологически парк „Вила Борг“, Германия, и „Възстановка на древноримски техники по обработка на стъкло“, Провинциален археологически музей, Велзеке, Белгия