Росен Георгиев

„Смятам, че включването ми в конкурса ще подпомогне развитието ми като млад перспективен учен в България, ще засили мотивацията ми още повече за успехи в бъдещето…“

научни изследвания в областта на отлагането на атомни слоеве и техните приложения
Участие в проект за разработване и отлагане на покрития от 2D материали под ръководството на проф. Мартин Хулман, Национална стипендиантска програма на Р. Словакия (01 ноември 2019 – 31 март 2020), Словашка академия на науките, Институт по електроинженерство

Бакалавър „Телекомуникации“, Технически университет, София

Магистър „Проектиране на фотонни мрежи“, Технически университет, Берлин

Докторант – Институт по оптически материали и технологии „Акад. Йордан Малиновски“, София

Автор на множество публикации в научни издания

Носител на награди за участия в научни конференции и на Наградата за изпълнение на младежки проект по програмата за подпомагане на младите учени и докторанти в БАН, 2017

Стипендиант на френското правителство за двумесечна научна визита в Лаборатория по катализа и спектрохимия, Кан, Франция и на Световната федерация на учените