За Националната награда „13 века България“ за подкрепа на млади таланти в съвременното изкуство и наука до 20 януари 2020 могат да кандидатстват български граждани на възраст до 35 години със завършено висше образование в сферата на изкуството и науката и иновативни постижения в съответната област, приети през 2019 за следдипломна квалификация в акредитирани висши учебни заведения на територията на Европа, без България.

Наградата на Национален дарителски фонд „13 века България“ се присъжда от жури на конкурсен принцип в  два кръга. В първия кръг журито ще определи шестима номинирани кандидати, които ще бъдат обявени до 31 януари 2020.  В подкрепа на всеки от тях Фондът ще организира дарителска кампания „ПОДКРЕПИ ТАЛАНТА — ДАРИ“.

Наградата „13 века България“ в размер от 5 000 лева, осигурени от Фонда за разходи за обучение, ще бъде връчена на победителя в конкурса между 20 юни – 30 юни 2020.