International Art Festival “River of Tolerance”

The International Art Festival “River of Tolerance” organizes a complex of different, in form and character, creative initiatives with the participation of young creative people representing different ethnic and religious groups. Painters, photographers and cameramen from different states work together in it; they express their views with the universal language of art. By juxtaposition and joining of individual artistic outlooks, they create a common vision of common uniting values. Esteemed university teachers from Bulgaria and the Balkan countries participate in it; by means of informal education, they give the younger colleagues their professional skills, knowledge and experience

The festival was initiated in 2010 and has been carried out at the regional center of NEF “13 Centuries Bulgaria”, the “Sarafska” House in Samokov. The participants have the opportunity to get to know the rich culture and history heritage of Bulgaria, local customs, traditions and crafts – an expression of centuries-old mutual coexistence of people from different ethnic and religious groups in the region.

The works created during the project – graphic pieces, photographs

2014

III International Youth Art Festival “River of Tolerance” – 2014, under the auspices of UNESCO

The International Youth Art Festival “River of Tolerance” in the city of Samokov on 8 – 13 September ended with an exhibition of young authors.

Official guests of the exhibition were Mr. Vladimir Georgiev – Mayor of Samokov and Dimitar Vladimirov – Secretary General of the State Agency for Bulgarians Abroad. Young artists and photographers from Bulgaria, Turkey, Greece, Serbia and Romania met with the cultural and historical heritage of Samokov and gave expression to their sensations through art.

The interweaving of the various communities and religions in Samokov over the centuries is among the highlights of the works created and provided for the exhibition. The Sarafska House of cultural value with national importance from the Revival Period opened its doors to both the participants in the festival and the exhibition.

Partners of the Fund in the implementation of the festival are the Samokov municipality, the Union of Bulgarian Artists, Professional Technical High School “Nikola Vaptsarov”, Samokov, “Directa”, the City History Museum, the Metropolitan Church and the Graphical Base.

2012

II Международен младежки арт фестивал, Самоков

От 1 до 7 септември в „Сарафската къща“  в Самоков Националният дарителски фонд „13 века България“ организира второто издание на Международния младежки арт фестивал. В рамките на фестивала, в партньорство с екипа от политическия кабинет на заместник министър-председателя и министър на финансите г-н Симеон Дянков, се реализират два проекта: „Река на толерантността” и Препис на „История славянобългарска“.

По проектите участваха студенти – художници, оператори и фотографи от България, Сърбия, Гърция, Турция, Румъния и Германия. Те посетиха митрополитската църква „Св. Успение Богородично”, девическия манастир „Покров Богородичен”, Байракли джамия, Синагогата, Графичната база на българските художници, Регионалния исторически музей и Регионалната художествена галерия.

В рамките на Фестивала се проведе уъркшоп на тема: „Представяне на различните религии през призмата на изкуството”, който се ръководи от известни художници и преподаватели от различни университети. По време на уъркшопа се създадоха художествени творби, филми и фотографии. Фестивалът даде възможност на участниците да търсят алтернативен поглед към различните религии, съжителстващи на територията на Самоковския регион.

През последния ден, всички изработени по време на фестивала творби, се експонираха в изложба в „Сарафската къща“, след което се дариха на Фонда. С тях Фондът организира пътуваща изложба.

2010

I Международен младежки Арт фестивал “Река на Толерантността”, Самоков 2010

Националният дарителски фонд „13 века България” за първи път организира от 14 до 20 септември в Самоков Международен младежки арт фестивал „Река на толерантността”.

Центърът на Фестивала е Сарафската къща, но по време на събитието се работи и се посещават различни обекти: Митрополитската църква, Девическият манастир, Байракли джамия, синагогата, графичната база на българските художници, регионалния исторически музей, регионалната художествена галерия.

В проекта участват двадесет и двама студенти художници и фотографи от Германия, Дания, Холандия и България. Поканени са и творци от региона, за да работят с участниците и да създадат съвместни артистични проекти.

В рамките на Международния арт фестивал е проведен и уъркшоп, реализиран от художници и преподаватели от Националната художествена академия в София и други български университети. Темата е: „Представяне на различните религии през призмата на изкуството”. Уъркшопът включва две части: създаване на живописни и графични произведения и на фотографии. Участниците представят творбите си пред публика с изложба на 20 септември в „Сарафската къща“.

Фестивалът се осъществява с помощта на Европейския социален фонд и оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Category
Други проекти-en, Нашите Проекти-en