‘Together in Art for a Better Future’ Exhibition

The ‘13 Centuries of Bulgaria’ National Endowment Fund awards the winners of the ‘Together in Art for a Better Future’ National Youth Competition, on 20 November 2019 at 4:00 p.m., in the foyer of Hall 6 in the National Palace of Culture.

The competition was jointly organised by the Fund and UNICEF Bulgaria on the occasion of the 30th anniversary of the adoption of the UN Convention on the Rights of the Child. Graduates from eight schools of visual arts from all over the country participated. The main aim is for young talents to express in their artworks their commitment to the fate of children with disabilities and their desire to help, through art, their integration and to provide equal opportunities for a better future for all. Each school selected five drawings created within the competition for awards by the NEF ‘13 Centuries of Bulgaria’.

The ‘Together in Art for a Better Future’ exhibition, which includes 36 digital drawings awarded in the competition, is held under the patronage of the Minister of Culture. The artists will receive diplomas, cash prizes and books from the series ‘Contemporary Bulgarian Art. Names’, a publication by the Fund.

The exhibition continues until 3 December 2019.

2019 г.

Национален младежки конкурс „Заедно в изкуството за по-добро бъдеще“

Националния младежки конкурс „Заедно в изкуството за по-добро бъдеще“ е иницииран и организиран от Националният дарителски фонд „13 века България“ съвместно с УНИЦЕФ България през 2019 г. по повод 30-годишнината от приемането на Конвенцията за правата на детето от ООН. В конкурса взеха участие възпитаници на осем училища по визуални изкуства от цялата страна. Основната идея е младите таланти да изразят в своите творби съпричастността си към съдбата на децата с увреждания и желанието си чрез изкуството да помогнат за тяхната интеграция и осигуряването на равни възможности за по-добро бъдеще на всички. Всяко учебно заведение избра по 5 рисунки, създадени в рамките на конкурса, които НДФ „13 века България“ да награди.

Резултат от проведения конкурс е изложбата „Заедно в изкуството за по-добро бъдеще“, която включва отличените в конкурса 36 дигитални рисунки.

Category
Изложби-en, Награди, Награди и конкурси-en, Нашите Проекти-en