Национален младежки конкурс  „Заедно в изкуството за по-добро бъдеще“ (По повод 30 години от приемането на Конвенцията за правата на детето от ОС на ООН)

Националния младежки конкурс „Заедно в изкуството за по-добро бъдеще“ е иницииран и организиран от Националният дарителски фонд „13 века България“ съвместно с УНИЦЕФ България през 2019 г. по повод 30-годишнината от приемането на Конвенцията за правата на детето от ООН. В  конкурса  могат да вземат  участие ученици на възраст от 14 г. до 19 г. от професионалните художествени училища под егидата на Министерство на културата. Основната идея на конкурса е младите хора да представят творческото си виждане за това на какво детство биха искали да се радват техните съученици, приятели и всички деца и младежи с увреждания, както и свързаните с него теми като включване, достъпност, дискриминация.

Конвенцията за правата на детето е най-широко ратифицираният документ за човешки права, който е помогнал за положителната промяна на живота на милиони деца по целия свят. Според Конвенцията, по време на детството децата трябва да имат възможност да растат, учат, играят и да се развиват пълноценно. В България също отбелязваме годишнината, като поставяме конкретен фокус върху децата с увреждания, за много от които все още липсва среда, която им помага да достигнат пълния си потенциал.

2023

Национален младежки конкурс „Заедно в изкуството за по-добро бъдеще“ 2023

През 2023 Националният дарителски фонд „13 века България“, съвместно с УНИЦЕФ България, за трети път инициира Националния младежки конкурс „Заедно в изкуството за по-добро бъдеще“.

Двете организации работят за каузи в подкрепа на децата, семействата, и предоставят възможности за изява на младите хора. Тази година темата на конкурса е „Моят опит с климатичните промени и замърсяването на околната среда“ и е приоритетна за УНИЦЕФ.

В конкурса участваха ученици на възраст от 14 до 19 години от 7 национални гимназии и училища с профил обучение в областта на визуалните изкуства към Министерство на културата. Всяко учебно заведение избра рисунките, които НДФ „13 века България“ да награди.

 

Наградени участници в конкурса през 2023 са:

Национална художествена гимназия „Цанко Лавренов“, Пловдив:

Ирина Павлова – първа награда

Зорница Бонева – втора награда

Марина Дрехарова – трета награда

София Стаматова – поощрителна награда

Ирина Павлова – поощрителна награда

 

Национална гимназия за приложни изкуства „Св. Лука“, София:

Сияна Христова Делибозова – първа награда

Олга Кугуенко – втора награда

Яна Гуляшка – трета награда

Виктория Георгиева – поощрителна награда

Йоана Донева – поощрителна награда

 

Национална художествена гимназия „Димитър Добрович“, Сливен:

Сабина Кошничарова – първа награда

Йована Мария Колева – втора  награда

Юлияна Михайлова – трета награда

Александра Иванова – поощрителна награда

Калина Милкова– поощрителна награда

 

Национално училище по пластични изкуства и дизайн „Акад. Дечко Узунов“, Казанлък:

Кристияна Джингова  – първа награда

Мария Колчева – второ място

Стефани Петрова – трета място

София Матеова  – поощрителна награда

Деляна Караганчева  – поощрителна награда

 

Национално училище за приложни изкуства „Професор Венко Колев“, Троян:

Рая Попова – първа награда

Даниел Стоянов  – втора награда

Сабина Петкова  – трета награда

Биляна Петкова  – поощрителна награда

 

Национално училище за изящни изкуства „Илия Петров“, София:

Катрин Антонова – първа награда

Лия Ванчева – втора награда

Юлия Моллова – трета награда

Карина Гановска – поощрителна награда

Боряна Илиева – поощрителна награда

 

Професионална гимназия за приложни изкуства, Смолян:

Яна Йорданова – първа награда

Евгения Игорова – втора награда

Витан Йорданов – трета награда

 

НДФ „13 века България“ на 14 декември 2023 от 14.00 часа в зала „Проф. Васил Геров“ организира церемония и изложба с наградените творби. По време на откриването ѝ ще се връчат наградите на отличените участници в конкурса, които финансово са осигурени от НДФ „13 века България“. Творбите ще станат част от колекцията на Фонда.

Изложбата може да бъде разгледана до края на месец януари 2024.

2021

Заедно в изкуството за по-добро бъдеще – Да изградим наново света на децата 2021

По повод 75-годинишния юбилей на УНИЦЕФ и 40-годишнината от създаването на Националния дарителски фонд „13 века България“ двете организации, които работят за каузи в подкрепа на децата, семействата, развитието на въможности за всеки, през 2021 за втори път инициираха национален младежки конкурс за дигитални рисунки. Настоящото издание е под надслов „Заедно в изкуството за по-добро бъдеще – Да изградим наново света на децата“. 

 

Пандемията от COVID-19 преобърна живота ни и ни предизвика да търсим нови решения, за да излезем по-силни от преди. Ние, партньорите, вярваме, че след пандемията можем да изградим отново един по-добър свят за всяко дете. Затова насърчихме участниците в конкурса да насочат творческата си енергия към 5 възможности за децата по света, които са и 5 глобални приоритета, около които се обединиха световните организации и лидери. Те представляват и разкрити от пандемията COVID-19 уроци за това как можем да преосмислим едно по-добро бъдеще за тях, отразено в гласовете на младите хора.

 

  • Здраве: Ваксините са най-добрата надежда, която имаме, за да сложим край на вируса – трябва да изградим доверие към тях и да насърчим хората да предпазят себе си и околните;
  • Благосъстояние: Психичното здраве е важно колкото и физическото – последиците от психичните проблеми будят тревога, затова младите хора се нуждаят от подкрепа и разбиране;
  • Образование: Онлайн обучението е важно за достъпа на децата до качествено учене – решаващ е въпросът за достъпа до интернет и технически устройства, както и дигиталната грамотност;
  • Борба с дискриминацията: Неравенството и предразсъдъците изискват решителни усилия за справяне – кризата няма да свърши за никого, докато не я прекратим за всички – независимо от пол, раса, религиозна, етническа или сексуална принадлежност;
  • Климатични промени: Защитата на околната среда се нуждае от спешни действия – децата страдат най-много от промяната на климата, която засяга тяхното бъдеще.

 

В конкурса участваха възпитаници на училищата по визуални изкуства в Казанлък, Пловдив, Сливен, София и Троян. Те имаха възможност в своите дигитални композиции свободно да интерпретират всяка една от темите спрямо интересите и вътрешното си усещане, както и да изразят как изкуството им е помогнало във времената на предизвикателства. Всяко учебно заведение избра отличените млади автори.

 

Наградени участници в конкурса тази година са:

 

Национална училище по пластични изкуства и дизайн „Акад. Дечко Узунов“, Казанлък

Иван Иванов, 11 клас – първа награда

Кристияна Джингова , 10 клас – второ място

Кателина Кандарашева, 12 клас – трета място

Радослава Чакърова , 11 клас – поощрителна награда

Божидара Николова , 11 клас – поощрителна награда

 

Национална художествена гимназия „Цанко Лавренов“, Пловдив

Мария Чолакова ,12 клас – първа награда

Криснияна Грозданова,  11 клас – втора награда

Кремена Благоева , 11 клас – трета награда

Зорница Бонева , 9 клас – поощрителна награда

Теодора Узунова ,12 клас – поощрителна награда

Теодора Илиева, 10 клас – поощрителна награда

Мери Кадирова, 12 клас – поощрителна награда

 

Национална художествена гимназия „Димитър Добрович“, Сливен

Велина Александрова, 11 клас – първа награда

Цветомира Карагьозова, 11 клас – втора награда

Лидия Александрова, 9 клас – трета награда

Катерина Калчева, 9 клас – поощрителна награда

Ралица Апостолова, 12 клас – поощрителна награда

 

Национално училище за изящни изкуства „Илия Петров“, София

Яна Новакова, 10 клас – първа награда

Рая Митова, 11 клас – втора награда

Лилиан Владимирова, 11 клас – трета награда

Александрина Герасимова, 12 клас – поощрителна награда

Мина Сепаревска , 10 клас – поощрителна награда

Рада Скумова, 12 клас – поощрителна награда

 

Национална гимназия за приложни изкуства „Св. Лука“, София

Арина Разоренова, 8 клас – първа награда

Андреа Халачева, 10 клас – втора награда

Рая Стаменова, 10 клас – трета награда

Силвия Атанасова и Гергана Петкова, 12 клас – поощрителна награда

Ирен Станчева, 11 клас– поощрителна награда

 

Национално училище за приложни изкуства „Проф. Венко Колев“, Троян

Сияна Цековска, 12 клас – първа награда

Виктория Тодорова , 11 клас –втора награда

Десислава Шамова, 12 клас – трета награда

 

2019 г.

Национален младежки конкурс „Заедно в изкуството за по-добро бъдеще“

Националния младежки конкурс „Заедно в изкуството за по-добро бъдеще“ е иницииран и организиран от Националният дарителски фонд „13 века България“ съвместно с УНИЦЕФ България през 2019 г. по повод 30-годишнината от приемането на Конвенцията за правата на детето от ООН. В конкурса взеха участие възпитаници на осем училища по визуални изкуства от цялата страна. Основната идея е младите таланти да изразят в своите творби съпричастността си към съдбата на децата с увреждания и желанието си чрез изкуството да помогнат за тяхната интеграция и осигуряването на равни възможности за по-добро бъдеще на всички. Всяко учебно заведение избра по 5 рисунки, създадени в рамките на конкурса, които НДФ „13 века България“ да награди.

Резултат от проведения конкурс е изложбата „Заедно в изкуството за по-добро бъдеще“, която включва отличените в конкурса 36 дигитални рисунки.

Категория
Награди, Награди и конкурси, Нашите Проекти