Национален младежки конкурс  „Заедно в изкуството за по-добро бъдеще“ (По повод 30 години от приемането на Конвенцията за правата на детето от ОС на ООН)

Националния младежки конкурс „Заедно в изкуството за по-добро бъдеще“ е иницииран и организиран от Националният дарителски фонд „13 века България“ съвместно с УНИЦЕФ България през 2019 г. по повод 30-годишнината от приемането на Конвенцията за правата на детето от ООН. В  конкурса  могат да вземат  участие ученици на възраст от 14 г. до 19 г. от професионалните художествени училища под егидата на Министерство на културата. Основната идея на конкурса е младите хора да представят творческото си виждане за това на какво детство биха искали да се радват техните съученици, приятели и всички деца и младежи с увреждания, както и свързаните с него теми като включване, достъпност, дискриминация.

Конвенцията за правата на детето е най-широко ратифицираният документ за човешки права, който е помогнал за положителната промяна на живота на милиони деца по целия свят. Според Конвенцията, по време на детството децата трябва да имат възможност да растат, учат, играят и да се развиват пълноценно. В България също отбелязваме годишнината, като поставяме конкретен фокус върху децата с увреждания, за много от които все още липсва среда, която им помага да достигнат пълния си потенциал.

2019 г.

Национален младежки конкурс „Заедно в изкуството за по-добро бъдеще“

Националния младежки конкурс „Заедно в изкуството за по-добро бъдеще“ е иницииран и организиран от Националният дарителски фонд „13 века България“ съвместно с УНИЦЕФ България през 2019 г. по повод 30-годишнината от приемането на Конвенцията за правата на детето от ООН. В конкурса взеха участие възпитаници на осем училища по визуални изкуства от цялата страна. Основната идея е младите таланти да изразят в своите творби съпричастността си към съдбата на децата с увреждания и желанието си чрез изкуството да помогнат за тяхната интеграция и осигуряването на равни възможности за по-добро бъдеще на всички. Всяко учебно заведение избра по 5 рисунки, създадени в рамките на конкурса, които НДФ „13 века България“ да награди.

Резултат от проведения конкурс е изложбата „Заедно в изкуството за по-добро бъдеще“, която включва отличените в конкурса 36 дигитални рисунки.

Категория
Награди, Награди и конкурси, Нашите Проекти