Дарители и дарения

Националният дарителски фонд „13 века България” е създаден през 1981 г. с постановление на Министерски съвет като eдинствена по рода си организация в България, чиято основна дейност, цел и мисия е спомоществователството. Призван е да организира и подпомага дарителството от български и чуждестранни физически и юридически лица в подкрепа на образованието, науката, културата, възстановяването и опазването на исторически и културни ценности, здравеопазването и други социални сфери. 

През годините над 80 000 дарители,  български и чуждестранни институции, организации и частни лица са направили своя щедър влог в обществена полза чрез Фонда. Тяхната щедрост е безценен принос за националния просперитет днес и в бъдеще и важна оценка за работата му. 

Фондът е гарант за изпълнението на волята на дарителите. По силата на тази воля са подпомагани значими за българската духовност и за историческото ни наследство обекти, реставрирани са православни храмове и манастири, училища, читалища, театри, галерии, музеи, войнишки паметници, болници, подкрепяни  са проекти в различни области на науката, образованието, социалното подпомагане и здравеопазването. 

Националният дарителски фонд „13 века България“ благодари на всички свои дарители.

  • 1981
  • 1981
  • 1983
  • 1984
  • 1985
  • 1985
  • 1986
  • 1988
  • 1988
  • 1990
  • 1993
  • 1995
  • 1996
  • 1997
  • 1998
  • 2001
  • 2006
  • 2011
  • 2012
  • 2015