Мисия и приоритети

Националният дарителски фонд „13 векаБългария“ е учреден с Постановление № 51 на Министерски съвет от 17 декември 1981 г. като първата и единствена по рода си държавно-обществена организация за дарителска дейност у нас във връзка с честването на 1 300 години от създаването на българската държава.

На 22 май 1981 Фондът регистрира първото дарение от скулптора Хенри Мур – бронзовата му творба „Глава-шлем № 6“,1975 г., днес в колекцията на Националната галерия.

В годините след формирането си НДФ „13 века България“ обединява щедрия принос, усилия и воля на над 80 000 дарители и чрез тях участва в създаването и развитието на 250 национални обекти на културата, просветата, науката, здравеопазването, спорта… Сред тях са обществени институции, национални и регионални музеи и галерии, църкви и манастири, монументи, посветени на българската история,  възстановени паметници на войнската слава.

Със Закона за Националния дарителски фонд „13 века България“, ДВ. бр. 12 от 9 февруари 2001 г., той е преобразуван, утвърдени са структурата и начинът му на управление, както и основните му цели и задачи. Определена е неговата мисияда организира и подпомага дарителската дейност от български и чуждестранни физически и юридически лица в подкрепа на образованието, науката, културата, възстановяването и опазването на исторически и културни ценности, здравеопазването и други социални сфери“.

В съответствие със задачата си да утвърждава и развива дарителството и със съвременните световни практики в тази сфера, Фондът формулира своите приоритети:

 

  • Образование, което променя живота
  • Наука за устойчиво бъдеще
  • Опазване на културното наследство
  • Утвърждаване на българската култура като съвременен образ на националната идентичност

НДФ „13 века България“ работи за национални каузи и организира кампании в полза на обществено значими проекти, привлича нови дарители, изпълнява стриктно дарителската воля.

Фондът е със статут на официални отношения с ЮНЕСКО за периода 2015 — 2021 г.