Управителен съвет

Боил Банов
Министър на културата
Председател на УС на НДФ „13 века България“

 

Красимир Вълчев
Министър на образованието и науката

 

Проф. д-р Костадин Ангелов, дм
Министър на здравеопазването

 

Дeница Сачева
Министър на труда и социалната политика

 

Арх. Уляна Малеева-Дамянова

 

Рашко Младенов

 

Доц. Георги Лозанов

 

Веселин Тодоров

 

Доц. д-р Венцислав Велев