Управителен съвет

11 май 2021

 

проф. Велислав Минеков

Министър на културата

Председател на УС на НДФ „13 века България“

 

проф. Николай Денков

Министър на образованието и науката

 

д-р Стойчо Кацаров

Министър на здравеопазването

 

Гълъб Донев

Заместник министър-председател по икономическите и социалните политики

и министър на труда и социалната политика

 

Арх. Уляна Малеева-Дамянова

 

Рашко Младенов

 

Доц. Георги Лозанов

 

Веселин Тодоров

 

Доц. д-р Венцислав Велев

08.11.2018 – 11.05.2021

 

Боил Банов
Министър на културата
Председател на УС на НДФ „13 века България“

 

Красимир Вълчев
Министър на образованието и науката

 

Проф. д-р Костадин Ангелов, дм
Министър на здравеопазването

 

Дeница Сачева
Министър на труда и социалната политика

 

Арх. Уляна Малеева-Дамянова

 

Рашко Младенов

 

Доц. Георги Лозанов

 

Веселин Тодоров

 

Доц. д-р Венцислав Велев