Контакти

Централен офис


София 1421
кв. Лозенец, пл. „Проф. Васил Геров“ №1
(кръстовището на ул. Розова долина и ул. Цанко Церковски)
виж на картата

Контакт на изпълнителния директор, счетоводство и 

главен юрисконсулт

тел. +3592 963 49 76, 963 04 71, 963 04 27
факс: +3592 9632848

E-mail: info@fund13veka.bg
https://www.facebook.com/fund13veka/

Регионални центрове

“Сарафска къща”

Самоков


2000 Самоков
ул. „Княз Дондуков“ № 11

тел. 072 260 301
моб. 0879 539 128
e-mail: m.lobutova@fund13veka.bg

Галерия “Гъбенски”

Трявна


Трявна 5350
ул. „П. Р. Славейков“ № 47

тел. 067 762 229
моб. 0884 698 760

e-mail: m.draganova@fund13veka.bg

Етнографски комплекс “Хаджи-Данчови къщи”

Сливен


Сливен 8800
ул. „Искър“ № 4

моб. 0888 963 370
e-mail: a.ivanov@fund13veka.bg