Обяви

Обяви

Националният дарителски фонд „13 века България“ обявява за отдаване под наем посочения по-долу недвижим имот собственост на НДФ „13 века България“, съгласно раздел V от Правилата за условията и реда приложими при провеждане на процедури при продажба и отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на НДФ „13 века България“, при критерий-предложена най-висока наемна цена, както следва:

Офис 1Б с площ от 253 кв. м., находящ се в гр. София, ул. Родопски извор №60, състоящ се от се от фоайе, заседателна зала, шест работни помещения, коридор, кухненски бокс, стая за чистачка, помещение за архив и две санитарни помещения, на втория етаж на сградата на ул. „Родопски извор“ №60, гр. София, при съседи от изток, север и юг – двор, от запад – хотел.

Срок отдаване под наем: две години.

Наемна цена: не по-ниска от 1640 лв.

На предлагащите оферти ще бъде предоставена възможност за оглед.

Офертите се предоставят в срок до 17.00 часа на 11.03.2021 г. на следния адрес:

София 1421, кв. Лозенец, пл. „Проф. Васил Геров“ №1

или на електронната поща на Фонда –

e-mail: info@fund13veka.bg

Националният дарителски фонд „13 века България“ обявява за отдаване под наем посочения по-долу недвижим имот собственост на НДФ „13 века България“, съгласно раздел V от Правилата за условията и реда приложими при провеждане на процедури при продажба и отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на НДФ „13 века България“ – процедура с набиране на оферти, при критерий – предложена най-висока наемна цена, както следва:

Апартамент №11, ет. 3, вх. Б със застроена площ по документи 89,66 (осемдесет и девет и 0.66) кв.м., с административен адрес: гр. София, ул. Дунав №3.

Срок за отдаване под наем: две години.

Наемна цена: не по-ниска от 1564 (хиляда петстотин шейсет и четири) лева.

На предлагащите оферти ще бъде предоставена възможност за оглед.

Офертите се предоставят в срок до 17.00 часа на 11.03.2021 г. на следния адрес:

София 1421, кв. Лозенец, пл. „Проф. Васил Геров“ №1

или на електронната поща на Фонда –

e-mail: info@fund13veka.bg

Национален конкурс за къс публикуван разказ „Рашко Сугарев“ 2021

През 2021 НДФ „13 века България“ организира за двадесет и четвърти път Националния конкурс за къс разказ „Рашко Сугарев“. В конкурса могат да  участват автори до 35 години, чиито разкази са публикувани в периодичния печат или в книга през 2020 г.

Жури в своя постоянен състав: Димитър Коруджиев (председател), Георги Величков, Деян Енев и Теодора Димова, ще определи носителите на Първа, Втора и Трета награди – съответни почетни грамоти и парична премия.

От 1997 досега в конкурса „Рашко Сугарев“ са отличени над 75 млади автори, сред които днес вече именити творци като Алек Попов, Георги Господинов, Йордан Ефтимов, Ангел Игов, Борис Минков, Оля Стоянова, Силвия Томова, Андон Стайков, Александър Шпатов, Антон Терзиев, Владимир Полеганов, Яница Радева, Росен Карамфилов…

Награждаването се провежда на 23 април – Световният ден на книгата, авторското право и четящите хора.

Изпращайте в 5 екземпляра на хартиен носител вашите творби, с информация къде и кога са публикувани, кратка автобиография и телефон за връзка, на адрес:

София 1421

кв. Лозенец, пл. „Проф. Васил Геров“ №1

НДФ „13 века България“

За конкурса „Рашко Сугарев“

 

При допълнителни въпроси:

0889 648 927

Краен срок: 31 март 2021 г.

Националният дарителски фонд „13 века България“ обявява за отдаване под наем посочения по-долу недвижим имот собственост на НДФ „13 века България“, съгласно раздел V от Правилата за условията и реда приложими при провеждане на процедури при продажба и отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на НДФ „13 века България“ – процедура с набиране на оферти, при критерий-предложена най-висока наемна цена, както следва:

Подземен гараж №3 със застроена площ 17,50 /седемнадесет и 0,50/ кв. м., находящ се в поземлен имот с идентификатор 68134.1932.731, с административен адрес ул. „Родопски извор“ №60, гр. София, при съседи: подземна улица, подземен гараж №4, жилищен блок и гараж №2.

Срок за отдаване под наем: две години.

Наемна цена: не по-ниска от 100 лв.

На предлагащите оферти ще бъде предоставена възможност за оглед.

Офертите се предоставят в срок до 17.00 часа на 29.01.2021 г. на следния адрес: София 1421, кв. Лозенец, пл. „Проф. Васил Геров“ №1 или на електронната поща на Фонда –

e-mail: info@fund13veka.bg

Националният дарителски фонд „13 века България“ обявява за отдаване под наем посочените по-долу недвижими имоти собственост на НДФ „13 века България“, съгласно раздел V от Правилата за условията и реда приложими при провеждане на процедури при продажба и отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на НДФ „13 века България“, при критерий-предложена най-висока наемна цена, както следва:

1.1. Офис 1 А, ет. 1, със застроена площ от 253 /двеста петдесет и три/ кв. м., състоящ се от фоайе, девет работни помещения, коридор, кухненски бокс, стая за чистачка, помещение за архив и две санитарни помещения, находящ се на първия етаж в сградата на ул. „Родопски извор“ №60, гр. София, при съседи от изток, север и юг – двор, от запад – хотел.

Срок отдаване под наем: две години.

Наемна цена: не по-ниска от 1800 лв.

1.2. Подземен гараж №53 със застроена площ 19,62 /деветнадесет и 0,62/ кв. м., находящ се на ул. „Родопски извор“ №60, гр. София, при съседи, от изток  подземен гараж № 54, от запад подземен гараж №52, от юг подземна улица, от север подпорна стена.

Срок за отдаване под наем: две години.

Наемна цена: не по-ниска от 108 лв.

1.3. Подземен гараж №54 със застроена площ 19,97 /деветнадесет и 0,97/ кв. м., находящ се на ул. „Родопски извор“ №60, гр. София, при съседи, от изток подземен гараж №55, от запад подземен гараж №53, от юг подземна улица, от север подпорна стена.

Срок за отдаване под наем: две години.

Наемна цена: не по-ниска от 109 лв.

На предлагащите оферти ще бъде предоставена възможност за оглед.

Офертите се предоставят в срок до 17.00 часа на 15.01.2021 г. на следния адрес: София 1421, кв. Лозенец, пл. „Проф. Васил Геров“ №1 или на електронната поща на Фонда –

e-mail: info@fund13veka.bg