Обяви

Обяви

Националният дарителски фонд „13 века България“ обявява за отдаване под наем недвижим имот, собственост на НДФ „13 века България“, а именно Подземен гараж №11 със застроена площ от 17,78 кв. м., при съседи: подземен гараж №70, подземен гараж№12, калкан, маневрена алея, съгласно раздел V от Правилата за условията и реда приложими при провеждане на процедури при продажба и отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на НДФ „13 века България“ – процедура с набиране на оферти, при критерий-предложена най-висока наемна цена.

Имотът е ситуиран в подземно ниво на жилищна сграда с административен адрес: гр. София, кв. Манастирски ливади – запад, ул. Родопски извор №60.

Наемна цена: не по-ниска от 150.00 (сто и петдесет) лв. с включено ДДС.

Срок за отдаване под наем: две години.

 

На предлагащите оферти ще бъде предоставена възможност за оглед.

Офертите се предоставят в срок до 17.00 часа на 13.06.2022, включително, на следния адрес: София 1421, кв. Лозенец, пл. „Проф. Васил Геров“ №1 или на електронната поща на Фонда –

e-mail: info@fund13veka.bg.

Националният дарителски фонд „13 века България“ обявява за отдаване под наем посочените по-долу недвижими имоти, собственост на НДФ „13 века България“, съгласно раздел V от Правилата за условията и реда приложими при провеждане на процедури при продажба и отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на НДФ „13 века България“ – процедура с набиране на оферти, при критерий-предложена най-висока наемна цена, както следва:

 1. Подземен гараж №26 със застроена площ от 17,15 кв. м., при съседи: от изток – гараж №73, от запад – гараж №25, от север – подземна улица, от юг – жилищен блок.
 2. Подземен гараж №29 със застроена площ от 19,28 (деветнадесет и 0,28) кв. м., при съседи: от изток – гараж №28, от запад – подземна улица, от север – подземна улица, от юг – подземна улица.

Имотите са ситуирани в подземно ниво на жилищна сграда с административен адрес: гр. София, кв. Манастирски ливади – запад, ул. Родопски извор №60.

Наемна цена: не по-ниска от:

 • За Подземен гараж №26, със застроена площ от 17,15 кв. м. – 150.00 (сто и петдесет) лв. с включено ДДС.
 • За Подземен гараж №29, със застроена площ от 19,28 кв. м. – 150.00 (сто и петдесет) лв. с включено ДДС.

 

Срок за отдаване под наем: две години.

 

На предлагащите оферти ще бъде предоставена възможност за оглед.

Офертите се предоставят в срок до 17.00 часа на 03.05.2022, включително, на следния адрес: София 1421, кв. Лозенец, пл. „Проф. Васил Геров“ №1 или на електронната поща на Фонда –

e-mail: info@fund13veka.bg.

Националният дарителски фонд „13 века България“ обявява за отдаване под наем посочените по-долу недвижими имоти, собственост на НДФ „13 века България“, съгласно раздел V от Правилата за условията и реда приложими при провеждане на процедури при продажба и отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на НДФ „13 века България“ – процедура с набиране на оферти, при критерий-предложена най-висока наемна цена, както следва:

 1. Подземен гараж №4 със застроена площ от 17,78 кв. м., при съседи: подземен гараж №3, подземен гараж№5, калкан, маневрена алея.
 2. Подземен гараж №11 със застроена площ от 17,78 кв. м., при съседи: подземен гараж №70, подземен гараж№12, калкан, маневрена алея.
 3. Подземен гараж №26 със застроена площ от 17,15 кв. м., при съседи: от изток – гараж №73, от запад – гараж №25, от север – подземна улица, от юг – жилищен блок.
 4. Подземен гараж №29 със застроена площ от 19,28 (деветнадесет и 0,28) кв. м., при съседи: от изток – гараж №28, от запад – подземна улица, от север – подземна улица, от юг – подземна улица.

Имотите са ситуирани в подземно ниво на жилищна сграда с административен адрес: гр. София, кв. Манастирски ливади – запад, ул. Родопски извор №60.

Наемна цена: не по-ниска от:

 • За Подземен гараж №4, със застроена площ от 17,78 кв. м. – 150.00 (сто и петдесет) лв. с включено ДДС.
 • За Подземен гараж №11, със застроена площ от 17,78 кв. м. – 150.00 (сто и петдесет) лв. с включено ДДС.
 • За Подземен гараж №26, със застроена площ от 17,15 кв. м. – 150.00 (сто и петдесет) лв. с включено ДДС.
 • За Подземен гараж №29, със застроена площ от 19,28 кв. м. – 150.00 (сто и петдесет) лв. с включено ДДС.

 

Срок за отдаване под наем: две години.

 

На предлагащите оферти ще бъде предоставена възможност за оглед.

Офертите се предоставят в срок до 17.00 часа на 05.04.2022, включително, на следния адрес: София 1421, кв. Лозенец, пл. „Проф. Васил Геров“ №1 или на електронната поща на Фонда –

e-mail: info@fund13veka.bg