Екип

Изпълнителен директор

Слава Иванова
тел. 02 963 49 76
e-mail: sl.ivanova@fund13veka.bg

Главен счетоводител

Ива Карашенска
тел. 02 963 04 71
моб. 0886 401 885
e-mail: iva.karashenska@fund13veka.bg

Главен юрисконсулт 

Миглена Георгиева
тел. 02 963 04 27
моб.
e-mail: m.georgieva@fund13veka.bg

Експерт по строителство, стопанисване и поддържане на имуществото

арх. Георги Цветков
тел. 02 963 48 07
моб.: 0877 971 503
e-mail: g.tsvetkov@fund13veka.bg

Експерт по строителство, стопанисване и поддържане на имуществото

инж. Весела Карадимитрова

моб: 0879 210 006

е-mail: v.karadimitrova@fund13veka.bg

Експерт издателски проекти

Виолета Миланова
тел. 02 963 48 07
моб. 0889 648 927
e-mail: v.milanova@fund13veka.bg

Експерт вътрешни програми и проекти

Силва Аврамова
тел. 02 963 48 07
моб. 0884196 709
e-mail: s.avramova@fund13veka.bg

Експерт, проекти и програми

Мила Старейшинска-Ангелова
тел. 02 963 04 27
моб. 0878 321 133
e-mail: m.stareyshinska@fund13veka.bg

Експерт дарителска дейност и проекти

Десислава Петкова
тел. 02 963 04 27
моб. 0884 088 860
e-mail: d.petkova@fund13veka.bg

Експерт

Адриана Мешкова
тел. 02 963 04 27
моб. 0877 77 84 06
e-mail: a.meshkova@fund13veka.bg

Счетоводител

Светлана Димитрова
тел. 02 963 04 71
моб. 0886 610148
e-mail: s.dimitrova@fund13veka.bg

Счетоводител

Даниела Узунова
тел. 02 963 04 71
моб. 
0888 915 619

e-mail: d.uzunova@fund13veka.bg

Специалист секретар, деловодител, личен състав

Теодора Банковска
тел. 02 963 49 76
моб. 0887 988 951
e-mail: t.bankovska@fund13veka.bg

Специалист, техническа поддръжка

Адриян Крумов
моб.: 0879 539 127

Домакин, организатор дарителство – Сарафска къща, Самоков

Марияна Лобутова
тел. 072 260 301
моб. 0879 539 128
e-mail:  m.lobutova@fund13veka.bg

Домакин, организатор дарителство – галерия „Гъбенски“, Трявна

Мариела Драганова
тел. 067 762 229
моб. 0884 698 760
e-mail: m.draganova@fund13veka.bg

Домакин, организатор дарителство – етнографски комплекс „Хаджи-Данчови къщи“, Сливен

Антон Иванов
тел. 044 622 453
моб. 0879 539 130
e-mail: a.ivanov@fund13veka.bg