Екип

Изпълнителен директор

Слава Иванова
тел. 02 963 49 76
e-mail: sl.ivanova@fund13veka.bg

Главен счетоводител

Преслава Трифонова
тел. 02 963 04 71
e-mail: p.trifonova@fund13veka.bg

Главен юрисконсулт 

Миглена Георгиева
тел. 02 963 04 27
e-mail: m.georgieva@fund13veka.bg

Експерт по строителство, стопанисване и поддържане на имуществото

инж. Весела Карадимитрова

моб: 0879 210 006

е-mail: v.karadimitrova@fund13veka.bg

Експерт дарителска дейност и проекти

Десислава Петкова
тел. 02 963 04 27
моб. 0884 088 860
e-mail: d.petkova@fund13veka.bg

Експерт

Адриана Мешкова
тел. 02 963 04 27
моб. 0877 77 84 06
e-mail: a.meshkova@fund13veka.bg

Счетоводител

Даниела Узунова
тел. 02 963 04 71
моб. 
0888 915 619

e-mail: d.uzunova@fund13veka.bg

Специалист секретар, деловодител, личен състав

Теодора Банковска
тел. 02 963 49 76
моб. 0887 988 951
e-mail: t.bankovska@fund13veka.bg

Специалист, техническа поддръжка

Адриян Крумов
моб.: 0879 539 127

Домакин, организатор дарителство – Сарафска къща, Самоков

Марияна Лобутова
тел. 072 260 301
моб. 0879 539 128
e-mail:  m.lobutova@fund13veka.bg

Домакин, организатор дарителство – галерия „Гъбенски“, Трявна

Мариела Драганова
моб. 0884 698 760
e-mail: m.draganova@fund13veka.bg

Домакин, организатор дарителство – етнографски комплекс „Хаджи-Данчови къщи“, Сливен

Антон Иванов
моб. 0888 96 33 70
e-mail: a.ivanov@fund13veka.bg