Екип

Изпълнителен директор

Бисера Йосифова
тел. 02 963 49 76
e-mail: b.yosifova@fund13veka.bg

Главен счетоводител

Преслава Трифонова
тел. 02 963 04 71
e-mail: p.trifonova@fund13veka.bg

Главен юрисконсулт 

Миглена Георгиева

тел. 02 963 04 27
e-mail: m.georgieva@fund13veka.bg

Елиз Рушид – по заместване

тел. 02 963 04 27

e-mail: e.rushid@fund13veka.bg

Експерт, управление на собствеността

арх. Юлия Райчева

моб: 0888 763 033

е-mail: j.raicheva@fund13veka.bg

Експерт, управление на собствеността

арх. Георги Цветков

моб: 0898 414 147

е-mail: g.tzvetkov@fund13veka.bg

Експерт дарителска дейност и проекти

Десислава Петкова
моб. 0884 088 860
e-mail: d.petkova@fund13veka.bg

Експерт конкурси, награди и други проекти

Адриана Мешкова
тел. 02 963 04 27
e-mail: a.meshkova@fund13veka.bg

Експерт, издания, изложби и други проекти

Илияна Китанова
тел. 02 963 04 27
моб. 0899 144 692
e-mail: i.kitanova@fund13veka.bg

Експерт, международно сътрудничество, програми и проекти

Борис Данаилов
e-mail: b.danailov@fund13veka.bg

Счетоводител, труд и работна заплата

Светлана Димитрова
тел. 02 963 04 71
моб. 
0877 524 252

e-mail:s.dimitrova@fund13veka.bg

Специалист с контролни функции, деловодство и човешки ресурси

Теодора Банковска
тел. 02 963 49 76
моб. 0887 988 951
e-mail: t.bankovska@fund13veka.bg

Специалист, техническа поддръжка

Адриян Крумов
моб.: 0884 297 219

Домакин, отговорник по дарителство – Сарафска къща, Самоков

Марияна Лобутова
тел. 072 260 301
моб. 0897 989 738
e-mail: m_lobutova@abv.bg

Домакин, отговорник по дарителство – галерия „Гъбенски“, Трявна

Мариела Драганова
моб. 0894 020 863
e-mail: m.draganova@fund13veka.bg

Домакин, отговорник по дарителство – етнографски комплекс „Хаджи-Данчови къщи“, Сливен

Антон Иванов
моб. 0888 96 33 70
e-mail: a.ivanov@fund13veka.bg