Документи

Годишен финансов отчет 2021

Финансов отчет бюджетна субсидия 2021

Годишен финансов отчет 2020

Финансов отчет бюджетна субсидия 2020

Годишен финансов отчет 2019

Финансов отчет бюджетна субсидия – IV тримесечие 2019

Финансов отчет бюджетна субсидия – III тримесечие 2019

Финансов отчет бюджетна субсидия – II тримесечие 2019

Финансов отчет бюджетна субсидия – I тримесечие 2019

Годишен финансов отчет 2018

Финансов отчет бюджетна субсидия – IV тримесечие 2018

Финансов отчет бюджетна субсидия – III тримесечие 2018

Финансов отчет бюджетна субсидия – II тримесечие 2018

Финансов отчет бюджетна субсидия – I тримесечие 2018

Годишен финансов отчет 2017

Финансов отчет бюджетна субсидия – IV тримесечие 2017

Финансов отчет бюджетна субсидия – III тримесечие 2017

Финансов отчет бюджетна субсидия – II тримесечие 2017

Финансов отчет бюджетна субсидия – I тримесечие 2017