Документи

Годишен финансов отчет 2023

Финансов отчет Бюджетна субсидия 2023

Годишен финансов отчет 2022

Финансов отчет бюджетна субсидия 2022

Годишен финансов отчет 2021

Финансов отчет бюджетна субсидия 2021

Годишен финансов отчет 2020

Финансов отчет бюджетна субсидия 2020

Годишен финансов отчет 2019

Финансов отчет бюджетна субсидия – IV тримесечие 2019

Финансов отчет бюджетна субсидия – III тримесечие 2019

Финансов отчет бюджетна субсидия – II тримесечие 2019

Финансов отчет бюджетна субсидия – I тримесечие 2019

Годишен финансов отчет 2018

Финансов отчет бюджетна субсидия – IV тримесечие 2018

Финансов отчет бюджетна субсидия – III тримесечие 2018

Финансов отчет бюджетна субсидия – II тримесечие 2018

Финансов отчет бюджетна субсидия – I тримесечие 2018

Годишен финансов отчет 2017

Финансов отчет бюджетна субсидия – IV тримесечие 2017

Финансов отчет бюджетна субсидия – III тримесечие 2017

Финансов отчет бюджетна субсидия – II тримесечие 2017

Финансов отчет бюджетна субсидия – I тримесечие 2017

 

2023 Доклад за дейността

2022 Доклад за дейността

2021 Доклад за дейността

2020 Доклад за дейността

2019 Доклад за дейността

2018 Доклад за дейността

2017 Доклад за дейността

2016 Доклад за дейността

2015 Доклад за дейността

2014 Доклад за дейността

2013 Доклад за дейността

2012 Доклад за дейността

2011 Доклад за дейността