Документи

Годишен финансов отчет 2023

Финансов отчет Бюджетна субсидия 2023

Годишен финансов отчет 2022

Финансов отчет бюджетна субсидия 2022

Годишен финансов отчет 2021

Финансов отчет бюджетна субсидия 2021

Годишен финансов отчет 2020

Финансов отчет бюджетна субсидия 2020

Годишен финансов отчет 2019

Финансов отчет бюджетна субсидия – IV тримесечие 2019

Финансов отчет бюджетна субсидия – III тримесечие 2019

Финансов отчет бюджетна субсидия – II тримесечие 2019

Финансов отчет бюджетна субсидия – I тримесечие 2019

Годишен финансов отчет 2018

Финансов отчет бюджетна субсидия – IV тримесечие 2018

Финансов отчет бюджетна субсидия – III тримесечие 2018

Финансов отчет бюджетна субсидия – II тримесечие 2018

Финансов отчет бюджетна субсидия – I тримесечие 2018

Годишен финансов отчет 2017

Финансов отчет бюджетна субсидия – IV тримесечие 2017

Финансов отчет бюджетна субсидия – III тримесечие 2017

Финансов отчет бюджетна субсидия – II тримесечие 2017

Финансов отчет бюджетна субсидия – I тримесечие 2017