КОНКУРС „Съвременна българска художествена литература без граници“

 

Заявление за кандидатстване

 

  • Информация за кандидата

  • Представяне

  • име: адрес: контакти:
  • заглавие: брой страници:
  • файл, готов за печат с обем до 500 стр. в PDF формат
  • Приложения:

  • I. Задължителни документи (формат jpg, pdf):
  • II. Допълнителни документи /по желание/:
  •