Културните дейности в читалищни школи и ансамбли (2010)

 1. Проект: „Да бъде и след нас дори“, Народно читалищеНов живот – 1927“, с. Горни Лом, общ. Чупрене, обл. Видин 500 лв.
 2. Проект: „Носиятавъншен облик на традиция, бит и култура. Културните дейности в читалищни школи и ансамбли“, Народно читалищеРАЗВИТИЕ 1898 г.“, с. Орешак, общ. Троян – 1 440 лв.
 3. Проект: „Традициите оживяват”, Народно читалищеПРОСВЕТА – 1907 г.” с. Професор Иширково, обл. Силистра – 720 лв.
 4. Проект: „Доспейдревен и млад”, Народно читалищеОтец Паисий – 1910“, с. Доспей, обл. Софийска – 1 000 лв
 5. Проект: „Танцов съставРозовче” – Живите цветя на с. Розово, „Народно читалищеХристо Ботев – 1897”, с. Розово , общ. Казанлък – 400 лв.
 6. Проект: „Изработване на национални костюми за детски танцов състав към НЧОсвобождение – 1940 г.”, Народно читалищеОсвобождение – 1940  г.”, с.  Сокол – 640 лв.;
 7. Проект: „Като старите майстори зографи”, Народно читалищеФилип Станиславов – 1903”, с. Ореш – 500 лв.
 8. Проект: „Социална подкрепа за културните дейности в читалищните школи и ансамбли”, Народно читалищеВъзраждане – 1927”, с. Рудник, общ. Бургас – 700 лв.
 9. Проект: „Народни носииавтентичност и самобитност”, Народно читалищеПробуда – 1931”, Враца – 355 лв.
 10. Проект: „Народни носии“, Народно читалищеПросвета – 1915 г.”, Раднево – 500 лв.
 11. Проект: „Изработване на народни носии за самодейците от читалището“, Народно читалищеОтец Паисий – 1927”, с. Три кладенеца, общ. Враца – 480 лв.;