Социално подпомагане и здравеопазване (2007)

 1. Проект: „Възраждане на българското училище по европейски стандарти в с. Тотлебентрадиции, обновление и равнопоставеност.“, ФондацияМладен и Мария Антонови“, с. Тотлебен, област Плевенска – 3 000 лв.
 2. Проект: „Златната рибка“ – Състезание по спортен риболов за хора с увреждания“, СНЦСъюз на инвалидитедружество Пловдив“ – 2 632 лв.;
 3. Проект: „Силата на прабългарския дух“, СдружениеБъдеще за децата с увреждания“, Казанлък – 3 000 лв.
 4. Проект: „Вълшебни дни за децатаинвалиди от община Ивайловград“, Сдружение с обществено полезна дейност и Настоятелство при Детски комплекс, Ивайловград  3 000 лв.
 5. Проект: „Неотложна социална и здравна подкрепа за децата в риск от три дома за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижиДОВДЛРГЛюба Таневав Берковица, ДОВДЛРГДетски свят в с. Галатин, Врачанско и ДОВДЛРГ в с. Бърдарски геран“, ФондацияЕвроздраве“, София – 2 000 лв.
 6. Проект: „Музикално изкуствоначин за интеграция и социално подпомагане чрез осигуряване на трудова заетост за безразборните незрящи музиканти от хор на слепитеАкадемик Петко Стайнови вокалноинструментален съставВесели момичета”. Концерти на творци с увреждания, ФондацияХор на слепитеАкадемик Петко Стайнов“, София – 3 000 лв.
 7. Проект: „Да направим живота на възрастните подобър“, Общ. Стралджа – 3 000 лв.
 8. Проект: Социализация на деца с умствена недостатъчност от Помощно училищеДр Вл. Шуманов“, Регионален центърОтворено образование“, Сливен – 1 500 лв.
 9. Проект: „Програма за интеграция на групи в неравностойно положение.“, СдружениеДружество за социално подпомагане“, Дряново – 1 500 лв.
 10. Проект: „Изграждане на асансьор в Дневен център за деца и младежи с физически и интелектуални затруднения“, Плевен, Българска асоциация на лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ), Плевен – 3 000 лв.
 11. Проект: „Изкуствотосредство за промяна“, Театрална формацияБис Бард“, София – 1 300 лв.
 12. Проект: „И аз съм дете“ – интеграция на деца в рамките на Пето лятно Театрално Училище за деца в риск“, с. Широка Лъка, Фондация за култураДЕН ГРИХ“, София – 3 000 лв.