Творческо развитие на децата (2008)

1. Проект: „Светлината в моите рисунки и в моята музика“, Сдружение на българските начални учители, Нови Искър, Столична община – 3 000 лв.

2. Проект: „Откриване на студио по изобразителни дейности“, Народно читалищеБратя Миладинови”, кв. Княжево, София – 3 000 лв.

3. Проект: „Концерт“, Фолклорна формацияФонтан“, София – 3 000 лв.

4. Проект: „Приобщаване на децата на Чепеларе към танцовото и музикалното изкуство на Родопите“, ФондацияОбществен фондЧепеларе”, Чепеларе – 3 000 лв.

5. Проект: „Да дадем шанс и бъдеще на децата с увреждания“,  ФондацияХор на слепитеАкадемик Петко Стайнов”, София – 1 000 лв.

6. Проект: „Иновационен модел за интерактивно обучение“, „Център за развитие на човешкия потенциал”, Сливен – 1 200 лв.

7. Проект: „Национален детски пленер по живописСтранджанска дъгаЗунка“ 25 – 29 октомври 2008 г., Малко Търново“, Сдружение с нестопанска целЗлатна Странджа“,  Малко Търново – 1 000 лв.

8. Проект: „Обединени от изкуството“, СдружениеМладежки и граждански инициативи в Розовата долина“, Карлово – 1 000 лв.

9. Проект: „105 години родолюбие“, Народно читалищеИван Данов”, с. Брестница, Област Ловеч – 500 лв.

10. Проект: „Децата наПОЛЯНЦИиздирват и  популяризират  местните традиции, песни и танци.“, Народно читалищеОтец Паисий“, Полски Тръмбеш – 2 000 лв.

11. Проект: „Подпомагане и насърчаване на младите и талантливи музиканти от младежкия духов оркестърКарандила“ – гр. Сливен, за развиване на тяхната творческа дейност.“, Гражданско сдружениеВойводско“, Сливен – 900 лв.

12. Проект: „Прабългарска работилницаАлем“, СдружениеБъдеще за децата с увреждания”, Казанлък – 1 400 лв.

13. Проект: „Творческо развитие на децата”, ЧиталищеПросвета“, Бургас – 600 лв.

14. Проекта: „Читалищетодом за таланти“, Народно читалищеЛюбен Каравелов”, с. Куртово Конаре, обл. Пловдив – 600 лв.

15. Проект: „Искам нещо да ти кажасъздаване на клубМлад фотолюбителв СОУНикола Войводов” – гр. Враца, Гражданско сдружениеЗаедно за Враца“, Враца – 200 лв.

16. Проект: „Пъстрият свят през детските очи“, Читалищно настоятелство към читалищеБудител“, с. Струмяни – 1 200 лв.

17. Проект: „Да се учим заедно“, Сдружение на родители на деца и младежи с физически и ментални уврежданияБъдеще 2002“, Сопот – 1 400 лв.

18. Проект: „Детска творческа работилница с две ателиетаВ тайнството на българското народно творчество от Добруджа“, Народно читалищеДочо Михайлов“, с. Бабук, общ. Силистра – 1 000 лв.

19. Проект: „От дедите до наши дниповеят на народното творчество през вековете“, ЧиталищеВъзраждане“, с. Зимница, обл. Ямбол  1 000 лв.

20. Проект: „Ние можем“, Българска асоциация на деца с интелектуални затруднения (БАЛИЗ), Плевен – 2 000 лв.