Творческо развитие на учениците (2011)

 1. Проект: „Мода и музика „The Funny Third“, УН при 3 СОУДимитър Маринов“, София за Академия – 3 000 лв.Проект: „Модернизация и оборудване на обучителна и звукозаписна апаратура на концертна залаБожко Шойковпри НУИПанайот Пипков“, Сдружение Настоятелство на НУИПанайот Пипков“, Плевен  3 000 лв.
 2. Проект: „Изкуството в мен“, УН при СОУДимитър Благоев“, гр. Свищов  – 2 606,90 лв.
 3. Проект: „Изкуството като диалог“, УН на Професионална гимназия за приложни изкуства, гр. Смолян – 3 000 лв.
 4. Проект: „Формиране на умения, знания, навици чрез експеримента по химия“, СдружениеУчилищно настоятелствоПаисий Хилендарскипри СМГ, София – 3 000 лв.
 5. Проект: „Графикатанашият посланик върху хартия УН при НУИИИлия Петров“, София – 1 235 лв.
 6. Проект: „Кабинет по история и цивилизациябългарските владетели“,  СдружениеУчилищно настоятелствопри СОУВасил Левски“, Севлиево – 1 866 лв.
 7. Проект: „Актьорите сме ние“, УН при 108 СОУНикола Беловеждов“, София – 1 200 лв.
 8. Проект: „Училището е начин да открием себе си“, СдружениеУчилищно настоятелство при СОУХристо Ботев“, Ивайловград – 550 лв.
 9. Проект: „За да бъдем виртуози, ние трябва и да спортуваме“, УНДобрин Петковкъм НУМТИДобрин Петков“, Пловдив – 2 700 лв.
 10. Проект: „Обособяване на специализирана стая (зала) за театрална работа с талантливи ученици, УН при ГПЧЕРомен Ролан“, Стара Загора  436 лв.
 11. Проект: „Извор на знания и талант, вдъхновени от миналото и устремени към бъдещето“, УН при СОУСв. Кирил и Методий“, Белослав – 2 540 лв.
 12. Проект: „Химиямое хоби, мое знание, мое бъдеще“, УН при ПМГЯне Сандански“, Гоце Делчев – 1 189,20 лв.
 13. Проект: „Култура, традицията и аз“, СдружениеУчилищно настоятелство на 18 СОУУилям Гладстон“,  София – 972 лв.
 14. Проект: „Жива вода: Ценностите от Котел“, УН при СОУГ. С. Раковски“, Котел – 1 650 лв.
 15. Проект: „Живяна история“, УНГимназия за чужди езициЕкзарх Йосиф І“, Ловеч – 500 лв.