Благотворителен търг за облагородяване на градската среда в Сливен

НДФ „13 века България“, съвместно с Обществен дарителски фонд – Сливен и Винарска изба „Афузов“, организираха на 04.10.2018 г. благотворителен търг, с цел естетизиране на градската среда в Сливен. Творби от Четвъртия пленер на виното, проведен от 19 до 31 юли 2018 г. в Етнографски комплекс „Хаджи-Данчови къщи“, бяха предложени за откупка по време на събитието. Събраните средства са предоставени за реализирането на проект графит на тема „Азбука на въображението“.

Фондът подпомогна инициативата и с финансови средства.

Категория
Дарено от нас, ЕК Хаджи Данчови Къщи, Събития