Благотворителна кауза в помощ на НХГ „Димитър Добрович“ в Сливен

На Националната художествена гимназия „Димитър Добрович“ в Сливен бяха предоставени средства за закупуване на система за окачване на произведения на изкуството в Галерията към гимназията. Средствата бяха събрани по време на благотворително тържество, организирано от НДФ „13 века България“, Обществен дарителски фонд ― Сливен и Винарска изба „Афузов“, на 28 септември 2017 г. в комплекс „Сикрет гардън“ в Сливен. Участвалите в търга творби бяха създадени по време на Третия пленер на виното, проведен от 27 до 31 юли 2017 г. в Етнографския комплекс „Хаджи-Данчови къщи“. 

НДФ „13 века България“ участва в благотворителната акция, като направи и парично дарение.

Категория
Дарено от нас, ЕК Хаджи Данчови Къщи, Събития