Дарение за МБАЛ – Самоков, и за Община Самоков от НДФ „13 века България“

На 22 юни 2023 Националният дарителски фонд „13 века България“ направи две дарения – едното за Многопрофилната болница за активно лечение в  Самоков, а другото за Община Самоков.

 

Дарението за МБАЛ – Самоков, включва 10 броя от романа „Добри“, с рисунки на художника Атанас Качамаков, и 67 детски произведения от Световния конкурс за детска рисунка. То е предназначено за детското отделение на болницата.

 

Дарението за Община Самоков съдържа 2 364 броя книги, които ще бъдат разпределени на всичките 26 читалищни библиотеки в региона, както и на 10 училища в града. Сред книгите са и изданията на Фонда – „40 години НДФ „13 века България“. Мисия дарителство“, каталога с творби от IV Младежки арт-фестивал „Река на толерантността“, поредицата „Българско изкуство. Имена.“, както и актуални заглавия от съвременната научна и художествена литература на Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.

 

И двете дарения бяха връчени на официална церемония от изпълнителния директор на Фонда – г-жа Бисера Йосифова, в Сарафската къща, която е със статут на недвижима културна ценност с национално значение и регионален център на НДФ „13 века България“.

 

Д-р Красимира Ковачка, управител на  „МБАЛ – Самоков“ ЕООД, и г-н Владимир Георгиев, кмет на Община Самоков, благодариха за щедрото дарение и увериха, че то ще достигне до всички, за които е предназначено.

Категория
Актуално, Дарено от нас, Сарафската къща, Събития