Дарение за Национален дарителски фонд „13 века България“

Националният дарителски фонд „13 века България“ получи дарение от Фондация „Българско историческо наследство“, Пловдив, ― 1 080 екземпляра от книгата на проф. д-р Веселин Бешевлиев „Първобългарите. История, бит и култура“.
Професор Бешевлиев е член-кореспондент на Българската академия на науките от 1941 и е сред най-значимите представители на българската хуманитаристика на XX век. Образованието си в областта на класическата филология завършва в България. През 1925 защитава докторат в Университета Вюрцбург в Германия. Кариерата си на университетски преподавател изгражда в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, където през 1932 е избран за професор. Носител е на Хердерова награда (1972). Световно признат авторитет е в областта на проучването на историята и културата на първобългарите.
Книгата е обобщение на дългогодишните изследвания върху първобългарския период на проф. Бешевлиев. В нея се проследява живота и историята на първобългарите от IV в. до края на управлението на кан Персиян (852 г. сл. Хр.).
Волята на Фондация „Българско историческо наследство“ е книгите да са за дарителската дейност на Фонд „13 века България“.

Категория
Събития