Дарение за Образцово народно читалище „Св. св. Кирил и Методий ‒ 1905“, Велинград

На 20 юни 2019 г. Националният дарителски фонд „13 века България“ дари 90 броя книги за библиотечния фонд на Образцово народно читалище „Св. св. Кирил и Методий ‒ 1905“ във Велинград. Читалището разполага с богата библиотека, в която има над 35 000 тома.

Сред заглавията са и монографии от издателската поредица на Фонда „Съвременно българско изкуство. Имена“.

Категория
Дарено от нас