Дарителска партида „Ралица“

През юни 2023 д-р Мария Стайкова, дългогодишен дарител на НДФ „13 века България“ и дъщеря на художника Анастас Стайков, инициира създаването на дарителска партида в НДФ „13 века България“ с наименованието „Ралица“ и връчване на едноименна награда.

 

Партидата е на името на нейната майка – Ралица Белева–Стайкова (1921 – 2005),  която дълги години работи в областта на биохимията. Предназначена е за финансовото обезпечение на Наградата „Ралица“, която дарителката желае Фондът да връчва ежегодно със съдействието на Висшия медицински институт в Пловдив.

 

Г-жа Стайкова поема ангажимент да осигурява необходимите средства за захранване на партидата. Наградата ще се връчва на 3 (трима) студенти от Медицинския университет – Пловдив, които са с отличен успех по дисциплина биохимия, от специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“.

 

През 2023 по предложение на дарителката сумата, която ще се отпуска ще бъде в размер на 200 евро за всеки награден.

 

В изпълнение решението на Управителния съвет на Фонда от 27 юни 2023, Фондът учреди дарителската партида.

Категория
Актуално, Събития