Деветият пленер на виното e открит в EК „Хаджи-Данчови къщи“, Сливен

Деветият пленер на виното е открит на 9 август 2023 в Етнографски комплекс „Хаджи-Данчови къщи“ в Сливен.

 

Пленерът се организира по инициатива на Националния дарителски фонд „13 века България“ – ЕК „Хаджи-Данчови къщи“, и с подкрепата на Обществено дарителски фонд – Сливен.

 

Тази година участват художниците Пеньо Иванов, Петър Кайраков, Кунчо Кунчев, Габриела Стефанова, Даниела Косева, Теодора Михалевска и Антон Кънчев. Те сами избират темата, материала и техниката на творбите си.

 

След приключване на пленера на 9 септември 2023 в комплекса ще бъде открита изложба с произведенията от него.

 

В края на месец септември творците, участвали в пленера ще организират търг, като събраните средства ще бъдат инвестирани в реализирането на проект, свързан с дизайна – обогатяване на екстериорната среда в града.

Категория
ЕК Хаджи Данчови Къщи, Събития