До отмяна на извънредната епидемична обстановка се отменя провеждането на културни събития в Зала „Проф. В. Геров“, София и в регионалните центрове на НДФ „13 века България“

Във връзка с въведената в страната извънредна епидемична ситуация и спазването на противоепидемичните мерки в Зала „Проф. В. Геров“ – Централен офис на Националния дарителски фонд „13 века България“ в София и в регионалните центрове – „Сарафска къща“ в Самоков, галерия „Гъбенски“ в Трявна и ЕК „Хаджи-Данчови къщи“ в Сливен, провеждането на културни събития се отменя до отмяна на извънредната епидемична обстановка.

Допускат се посещения в отворените пространства на обектите при спазване на противоепидемичните мерки.

 

Екипът на Фонда желае на всички да са здрави!

Категория
Актуално