За възстановяването на Синагогата в Самоков

През 2019 г. НДФ „13 века България“ ще обяви дарителска кампания за възстановяване на Синагогата в Самоков.
Образец на възрожденската архитектура и декоративно-монументалното изкуство от епохата, тя е със статут на недвижима културна ценност с национално значение. Построена е в средата на 19 век изцяло с дарения. Особеност на сградата са двата реда прозорци по 7 от южната и северната страна и по 5 на източната. Украсена е с богат дърворезбен таван с орнаментални фризове. В олтарната ниша са изписани овали с букети, т.н. „алафранги“. Отвън сградата също е украсена със стенописи. Над входната й врата на мраморна плоча се четат имената на най-изтъкнатите дарители: Йеруда, Гавриел, Авраам Арие и семейство Коен. Днес храмът пустее и се руши.
Община Самоков, чиято собственост е Синагогата, има намерение да започне нейната реставрация и консервация.

Категория
Актуални кампании