За 6 декември НДФ „13 века България“ дари книги за училища, читалища и библиотеки

По повод Деня на дарителя Националният дарителски фонд „13 века България“ предостави книги на училища, читалища и библиотеки в страната: Средно основно училище „Отец Паисий“ в Самоков; Народно читалище „Васил Левски – 1904“ и Образцово народно читалище „Св. св. Кирил и Методий – 1905“ във Велинград; Регионална библиотека „Сава Доброплодни“, Националната художествена гимназия „Димитър Добрович“ и Гимназията с преподаване на западни езици „Захарий Стоянов“ в Сливен.
Дарението включва 400 тома съвременна художествена литература, научно изследователски трудове в областта на историята, археологията, философията и изкуството.

Категория
Дарено от нас, Събития