Изложбата „Хлябът“ на Атанас Качамаков в МВнР

Изложбата „Хлябът“ на Атанас Качамаков, подготвена от Национален дарителски фонд „13 века България“, гостува за Деня на народните будители в Министерство на външните работи. Тя е част от колекцията на Фонда и се организира по покана на Държавния културен институт към министъра на външните работи.

Инициативата е част от партньорските взаимоотношения между двете институции и цели да популяризира българското художествено наследство.

Изложбата може да се види в МВнР, фоайе, партерен етаж, от ноември 2020 до април 2021.

Категория
Събития