Изложба с творби от Четвъртия пленер на виното в EК „Хаджи Данчови къщи“, Сливен

На 16 август 2018 г. в Етнографски комплекс „Хаджи-Данчови къщи“ в Сливен се откри изложба с творби на участниците в Четвъртия пленер на виното, който се проведе от 19 юли до 10 август във Възрожденския комплекс. В него участваха художниците Пеньо Иванов, Димитър Кавръков, Петър Кайраков, Кунчо Кунчев, Кирил Стоянов, Маргарита Дончева, Димитър Михалев, Дора Куршумова, Йордана Кунчева, Антон Иванов, Веселин Дамянов – Вес и Крикор Папазян. Както досега творците имаха възможност да покажат художествените си търсения и умения, без ограничения в тема, материал и техника.

Пленерът се организира по инициатива на НДФ „13 века България” – ЕК „Хаджи-Данчови къщи“, с подкрепата на Винарска изба „Афузов“.14

Категория
ЕК Хаджи Данчови Къщи, Събития