Поредица „Съвременно българско изкуство. Имена“ Андрей Лекарски

Автор: Аксиния Джурова

Заглавие: Андрей Лекарски

Език: Български и английски

Издател: Национален дарителски фонд „13 века България“

Място и година на издаване: София, 2015

Изданието е налично в художествените галерии, в книжните борси, както и в НДФ „13 века България“

Категория
Издания, Нашите Проекти