Поредица „Съвременно българско изкуство. Имена“ Вера Недкова

Автор: Петър Змийчаров

Заглавие: Вера Недкова

Език: Български и английски

Издател: Национален дарителски фонд „13 века България“

Място и година на издаване: София, 2017

Изданието е налично в художествените галерии, в книжните борси, както и в НДФ „13 века България“

Категория
Издания, Нашите Проекти