Поредица „Съвременно българско изкуство. Имена“ Йоан Левиев

Автор: Красимир Линков

Заглавие: Йоан Левиев

Език: Български и английски

Издател: Национален дарителски фонд „13 века България“

Място и година на издаване: София, 2015

Изданието е налично в художествените галерии, в книжните борси, както и в НДФ „13 века България“.

Категория
Издания, Нашите Проекти