Наградата „Фонд Академик Владимир Георгиев“ за 2018

На 18 февруари 2019 г., в Голямата зала на Българската академия на науките, се състоя връчването на наградата „Фонд Академик Владимир Георгиев“.

Научният съвет към Института по български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българска академия на науките утвърди решението на Ръководния съвет на Фонд „Академик Владимир Георгиев“ с първа награда да бъде отличен трудът на Валентин Гешев „Следистория на българския език: български език на Балканите, спомени за българско минало, противоречиво и динамично настояще“. Втората награда е за „Семантика на притежателните глаголи в българския, чешкия и руския език“ на Маргарита Младенова.

Средствата за наградата се предоставят от дарителската партида „Фонд Академик Владимир Георгиев“ на Национален дарителски фонд „13 века България“.

Категория
Събития