Награда за принос в разпространението на българската култура от българоезична медия в чужбина „13 века България“

Наградата има за цел да подпомага българоезични медии зад граница, които съхраняват и популяризират българската култура и дух, в съответствие с целите на НДФ „13 века България“. 

Тя се присъжда ежегодно, съгласно утвърдения от Управителния съвет на Фонда Статут, от жури в състав: председател – Генералният директор на БТА, и членове ‒ Изпълнителният директор на Фонда, и ръководителят на звено „Връзки с обществеността“ на БТА. 

Медията трябва да е с доказан принос в разпространението на българската култура в рамките на съответната държава и извън нея; да е билингвална (задължително единият език да е български); в програмата си да представя устойчиви и градивни теми в областта на българската култура.

Отличието се връчва по време на Световната среща на българските медии, която се организира от Асоциациата на българските медии по света (АБМС) и Българската телеграфна агенция (БТА).

2019

 

„BG VOICE“ – Чикаго, САЩ, носител на наградата „За принос в разпространението на българската култура от българоезична медия в чужбина „13 века България“

Петнадесетата световна среща на българските медии, организирана от Българската телеграфна агенция и Асоциацията на българските медии по света, се проведе от 22 до 25 ноември 2019 в столицата на Албания Тирана. Тя премина под мотото „Медиите и националните приоритети“. Наградата, учредена през 2013, е достойно признание за усилията на работещите журналисти зад граница за съхраняване и популяризиране на родната култура и дух.

Носителят на наградата за 2019 е медията „BG VOICE“ – Чикаго, САЩ. Тя бе връчена на издателя и главен редактор Ясен Дараков от доц. Георги Лозанов, член на Управителния съвет на Национален дарителски фонд „13 века България“.

 

2018

Награда „За принос в разпространението на българската култура от българоезична медия в чужбина „13 века България“ 2018

На Четиринадесетата световна среща на българските медии, която се състоя в столицата на Република Македония ― Скопие, присъстваха повече от 50 български медии от цял свят, интелектуалци от България и Македония, представители на българската диаспора.
На срещата под наслов „Медии и памет“ се разискваха теми като „Национална гордост и исторически предразсъдъци“, „Различните лица на патриотизма“, „Бизнес и национален дълг“, „Пропагандата срещу журналистиката“ и др.
Форумът се организира от Българската телеграфна агенция и Асоциацията на българските медии по света. Наградата е учредена през 2013 и е признание за усилията на работещите журналисти зад граница за съхраняване и популяризиране на родната култура и дух.
Българската програма на „Радио Ватикана“ е носителят на наградата за 2018 г.
Паричната й равностойност от 2 000 лв. и грамота бяха връчени на редактора на програмата Димитър Ганчев от изпълнителния директор на Национален дарителски фонд „13 века България“ Митко Тодоров.
http://www.bta.bg/bg/gallery/image/5301016

2017

Награда „За принос в разпространението на българската култура от българоезична медия в чужбина „13 века България“ 2017

Журналистът Максим Божилов, който близо 20 години издава български вестник и поддържа радиопрограмата „Български хоризонти“ в Канада, получи Годишната награда за принос в разпространението на българската култура от българоезична медия в чужбина „13 века България“. Отличието беше връчено от изпълнителния директор на НДФ „13 века България“ Митко Тодоров.
Темата на Тринадесетата световна среща на българските медии, която се проведе от 4 до 8 октомври 2017 в столицата на Република Молдова ― Кишинев, беше „Политики на близостта“. По време на дискусиите бяха разисквани въпроси за образованието, връзката наука-бизнес, движението кадри и технологии, развитието на туризма, както и ролята на медиите за формиране на по-близко и сплотено общество.

2016

Награда „За принос в разпространението на българската култура от българоезична медия в чужбина „13 века България“ 2016

Дванадесетата световна среща на българските медии събра от 17 до 21 май 2016 г. в столицата на Чешката република, Прага. На срещата, чиято тема е „Медиите и гражданските каузи“ присъстваха представители на най-влиятелните печатни и електронни издания, радиа и телевизии от България и света от повече от 20 държави.
В един от панелите по програмата на срещата беше обсъден Статут на годишната награда „За принос в разпространението на българската култура от българоезична медия в чужбина „13 века България“, внесен от Фонда. Наградата е учредена през 2013.
Носителят на наградата за 2016 е Списание „Диалог“ от Кралство Нидерландия. Тя беше връчена на главния редактор на списанието Даниела Горчева от изпълнителния директор на НДФ „13 века България“ Митко Тодоров.

2015

НДФ „13 Века България“ връчи наградата за българска медия в чужбина в рамките на 11-тата Световна среща на българските медии

На финала на Единадесетата световна среща на българските медии, проведена от 4 до 8 ноември 2015 в гръцката столица Атина, бе връчена наградата на Национален дарителски фонд „13 века България“ на българска медия в чужбина. Носителят й за 2015 е в-к „Роден край“, Украйна. Наградата и грамотата бяха връчени на главния редактор на вестника Дора Костова от изпълнителния директор на Фонд „13 века България“ Митко Тодоров.

Категория
Награди, Нашите Проекти