Награда „Ралица“ за студенти от Медицинския университет – Пловдив

От 2023 Националният дарителски фонд „13 века България“ ще връчва награда „Ралица“ на трима студенти от Медицинския университет – Пловдив, които са с отличен успех по дисциплина биохимия, от специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“.

Наградата е инициирана от д-р Мария Стайкова, дългогодишен дарител на Фонда и дъщеря на художника Анастас Стайков, която ще захранва финансово, откритата във Фонда дарителска партида „Ралица“ на името на майка ѝ.

По предложение на дарителката сумата, която ще се отпусне през 2023 ще бъде в размер на 200 евро за всеки награден.

 

 

Ралица Белева–Стайкова е родена в Бургас. През 1944 завършва „Химия“ във Физико-математическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. През 1946 работи като преподавател в Първа девическа гимназия в Пловдив.

 

Професионалната си кариера започва през 1950 като редовен асистент в катедрата по Биохимия към Пловдивска медицинска академия. През 1966 е назначена за завеждащ биохимичното отделение към Централната научно-изследователска лаборатория към ВМИ, Пловдив. Преназначена за старши научен сътрудник към Централната факултетска клинична лаборатория, а от 1978 ръководи двете отделения – научно и производствено към нея. От 1971 до 1982 изнася лекции по биохимия на студенти медици, а през 1972 – и на студенти по стоматология. Има над 100 научни статии и резюмета, отпечатани в различни научни списания, издавани у нас и в чужбина – Англия, Германия, Румъния, САЩ, СССР, Чехословакия, Франция. Участвала се в редица престижни научни форуми. Автор е на 2 издания „Биоорганични структури и работни схеми по биохимия“ и е съавтор на 6 практически ръководства по биохимия за студенти по медицина.

 

Ралица Белева–Стайкова развива и богата обществена дейност – член е на контролната комисия на Научното дружество на биолозите (1951 – 1952); председател на дружеството на Българския червен кръст за теоретичните катедри (1952 – 1954); подпредседател на Дружеството за физиологични науки, клон Пловдив (1970 – 1975); член е на редколегията на в-к „Наша правда“ и на списание „Фолия медика“.

 

 

Ралица Белева–Стайкова е „спонсор на звезда“ в новия астрономически център Stromlo Exploratory в обсерваторията Mount Stromlo в Австралия

 

Звездата, спонсорирана от Ралица Белева–Стайкова, се намира на 251 светлинни години от нашата планета в съзвездието „Куче“.

Астрономическата обсерватория Maunt Stromlo е основана през 1924 в град Стромло, Австралия. Намира се западно от столицата Канбера в планината Стромло на около 751 м. над морското равнище. Част е от научната школа по астрономия и астрофизика към Австралийския национален университет и се управлява от него. На 18 януари 2003 обсерваторията е обхваната от огромен горски пожар. Изгарят 5 телескопа и административни сгради на обсерваторията. Спасен е само един 15 cm телескоп Farnham.

След пожара започва кампания за нейното възстановяване. Идеята е който желае да стане спонсор на звезда – „да осинови звезда“.

Към днешна дата реставрацията на обсерваторията вече е завършена.

Категория
Неразказани истории