Награда „Ралица“

Награда „Ралица“ е учредена през 2023 по предложение на д-р Мария Стайкова, дългогодишен дарител на НДФ „13 века България“. Наградата е на името на нейната майка – Ралица Белева–Стайкова (1921 – 2005), която дълги години работи в областта на биохимията.

Във Фонда е създадена дарителска партида „Награда „Ралица“, която служи за ежегодно присъждане на три финансови премии на студенти от Медицинския университет в гр. Пловдив, които са с отличен успех по дисциплина „Биохимия“, от специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“.

Наградата се връчва, съвместно с Медицинския университет – Пловдив, през месец декември на Тържествен академичен съвет.

2023

Определени са носителите на награда „Ралица“

На 19 декември 2023 Националният дарителски фонд „13 века България“ ще връчи награда „Ралица“ на трима студенти от Висшия медицински институт в Пловдив, които са с отличен успех по дисциплина биохимия, от специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“.

 

Комисия от Катедра по медицинска биохимия, с ръководител доц. д-р Анелия Биволарска, е определила тримата лауреати за награда „Ралица“ за 2023. Това са студентите II курс: Камен Георгев Петков, специалност „Медицина“; Даниела Николаева Златанска, специалност „Дентална медицина“ и Атанас Петров Ламбрев, специалност „Фармация“. Наградите ще се връчат на официална церемония в университета.

 

Наградата, учредена през 2023 по предложение на д-р Мария Стайкова, е на името на нейната майка – Ралица Белева–Стайкова (1921 – 2005),  която дълги години работи в областта на биохимията.

 

През 2023 по предложение на дарителката сумата, която се отпуска от дарителската партида във Фонда e в размер на 200 евро за всеки награден.

    Категория
    Награди, Нашите Проекти