Награда „Рашко Сугарев“ 2023 – удължаване на срока за кандидатстване до 30 септември 2023

През 2023 Националният дарителски фонд „13 века България“ организира за двадесет и шести път Националния литературен конкурс за къс разказ „Рашко Сугарев“ и осигурява наградния фонд.  В него могат да участват автори до 35 годишна възраст, чиито разкази са публикувани в печатно издание, периодичния печат или специализирана електронна медия за култура през 2022 година.

 

Журито на конкурса излъчва трима лауреати, като паричното изражение на наградите се определя като процент от минималната работна заплата за страната, съгласно решение на Управителния съвет на Фонда.

 

Връчването ще се състои на 25 октомври 2023 от 17.00 часа в зала „Проф. Васил Геров“ в сградата на Фонда – кв. Лозенец, пл. „Проф. Васил Геров“.

 

Изпращайте Вашите творби в 4 екземпляра на хартиен носител, с информация къде и кога са публикувани, кратка автобиография, имейл и телефон за връзка, на адрес: НДФ „13 века България“, кв. Лозенец, пл. „Проф. Васил Геров“ №1, 1421 София  – за конкурса „Рашко Сугарев“.

 

Краен срок за подаване на разказите –  30.09.2023 г.

При допълнителни въпроси:  +3592  963 04 27; https://fund13veka.bg/