Награда „Фонд Академик Владимир Георгиев“ 2017

На 16 февруари 2018 в Голямата зала на Българската академия на науките, се състоя церемонията по връчване на наградата „Фонд Академик Владимир Георгиев. Събитието е организирано от Института по български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН и Национален дарителски фонд „13 века България“.
Отличието за най-добър колективен труд по езикознание за 2017 беше присъдено на Български диалектен атлас. Обобщаващ том IV. Морфология. София, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2016, 246 с., изработен от Секцията за българска диалектология и лингвистична география при Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, БАН. Първа награда за най-добър труд по езикознание бе присъдена на „Увод в палеобалканистиката“ с автор Албена Мирчева. Грамоти за отлични постижения получиха Димитър Попов за „Лингвистична персоналия“ и Албена Стаменова за „История лексических древнеболгаризмов в украинском литературном язьıке“.

Категория
Събития