НДФ „13 века България“ в партньорство с УИ „Св. Климент Охридски“

На 26 юли 2019 излезе последното издание на НДФ „13 века България“ от поредицата „Съвременно българско изкуство. Имена.“, посветено на творчеството на голямата българска художничка Анета Дръгушану, с текст на доц. д-р Ружа Маринска. Книгата е отпечатана в Университетското издателство. Фондът и Издателството работят с успех съвместно от дълги години, а със Споразумение №РД-13-87/19.06.2019  те подновиха своите отношения, които стриктно се спазват и от двете страни.

Категория
Събития