НДФ „13 века България“ дари за кампанията на Министерство на здравеопазването срещу COVID-19

С решение на изпълнителния директор на Фонда по дарителската сметка, обявена от Министерство на здравеопазването, е преведена сумата от 9 900 лв.

Дарението е в подкрепа на лечебните заведения в условията на извънредна ситуация, свързана с коронавируса.

Категория
Дарено от нас, Събития