НДФ „13 века България“ дари книги и рисунки на болница в Трявна

На 11 април 2019 г. НДФ „13 века България“ дари на Детската специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация на белодробни болести „Царица Йоана“ в Трявна 120 броя книги и 63 рисунки, участвали в Световния конкурс за детска рисунка ‒ България, организиран от Фондация „Малък Зограф“. Творбите са подбрани и рамкирани от Фонда.

Категория
Дарено от нас