НДФ „13 века България“ дари книги на Музей „Дом на хумора и сатирата“, Габрово

На 7 ноември 2019 Националният дарителски фонд „13 века България“ направи дарение на Музея „Дом на хумора и сатирата“ в Габрово. То включва всичките 31 издадени до момента монографии от поредицата на Фонда „Съвременно българско изкуство. Имена“.

Категория
Дарено от нас, Събития